ប្រតិបត្តិការលើសមុទ្រនិងកំពង់ផែ

marine1

ប្រអប់លេខអាយធីធីត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីកំពង់ផែដែលមានភាពរឹងមាំដូចជាសត្វក្រៀលធំ ៗ និងយុថ្កានិងជណ្តើរ។