ក្រដាសជាលិកានិងជាតិសរសៃ

Wood Handling

ការដោះស្រាយឈើ

បទពិសោធន៍រាប់ទសវត្សក្នុងការរចនានិងផលិតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនថាមពលមេកានិកសម្រាប់កម្មវិធីសរសៃអំបោះក្រដាសនិងជាលិកាធានាថាយើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់កម្មវិធីដោះស្រាយឈើ។