ការកែច្នៃជ័រកៅស៊ូ

rubber

បានបង្កើតនូវដំណោះស្រាយផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលាយនិងរោងម៉ាស៊ីននិងម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការរៀបចំកៅស៊ូ។